ثبت پرداخت آفلاین / فیش بانکی

مشاهده فیش های ثبت شده

نام بانک: بانك انصار

شماره حساب: 11263024

شماره کارت: 6273-8110-7986-0877

شناسه شبا: IR210630201670111263024001

به نام: محسن بهرا

نام بانک: بانك ملت

شماره حساب: 4566501139

شماره کارت: 6104-3378-4343-4927

شناسه شبا: IR540120010000004566501139

به نام: محسن بهرا

نام بانک: بانك سپه

شماره حساب: 205301946711

شماره کارت: 5892-1011-7462-8103

شناسه شبا: IR750150000000205301946711

به نام: محسن بهرالطفا وارد شوید: در صورتی که قصد ثبت مشخصات پرداخت خود را دارید ابتدا وارد سایت شده و سپس مشخصات پرداخت را در فرم نمایش داده شده وارد نمایید.